Nieuwsbrief april 2020


In dit nummer:

  • U staat er niet alleen voor
  • Nieuws
  • Uitgelicht: BMS Security
  • Doorstroomsessie
  • Handig om te weten
  • Agenda

U staat er niet alleen voor

Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken Amsterdam

Het zijn moeilijke tijden voor heel veel Amsterdammers. Ook wie niet direct getroffen wordt door het coronavirus heeft toch, elke dag weer, te maken met de ontwrichtende gevolgen. Zo zitten veel zelfstandigen plotseling zonder werk, werknemers vrezen voor hun baan en ondernemers zien hun inkomsten verdampen. De gemeente doet wat ze kan om de gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te verzachten, juist ook voor groepen die deze crisis onevenredig hard treft, zoals daklozen, maar ook zelfstandigen en flexwerkers. Gelukkig horen mensen met een arbeidsbeperking niet in dit rijtje thuis, en dat willen we zo houden. Vaak hebben ze zelf veel moeite moeten doen om werk te vinden. En samen met de interne en externe partners van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam is het gelukt om in de afgelopen tijd meer sociaal werkplekken voor elkaar te krijgen. Onze ambitie is om over twee jaar 4.500 Amsterdammers met een arbeidsbeperking actief te hebben in sociaal werk. Het zal er de komende tijd niet makkelijker op worden, maar we gaan onze uiterste best doen om dat te halen.

Nieuws

Breedweer maakt schoon op corona afdelingen

Er zijn afdelingen op zorgcentra ingericht om coronapatiënten op te vangen die het ziekenhuis kunnen verlaten, maar nog niet goed genoeg zijn om naar huis te gaan. Deze plekken moeten op een speciale manier worden schoongemaakt. 'We zijn onlangs voor dit werk benaderd', zegt Jack Stuifbergen van Breedweer, 'omdat we veel ontsmettingswerk doen in zorgcentra en ook in ziekenhuizen. We hebben nu 5 à 6 zorgcentra in beheer met 12 mensen, dat wordt waarschijnlijk opgeschaald naar 30 mensen. Dit kunnen we doen met eigen mensen, omdat bv. musea gesloten zijn en ze daar dus niet kunnen werken. We houden bijna dagelijks speciale instructies hoe te werken op een corona afdeling met daaraan gekoppeld een veiligheidstoolbox. De mensen worden met eigen busjes opgehaald en dan veilig (met genoeg onderlinge afstand) vervoerd naar het werk'.

Corona live blog

In deze live-blog worden de gevolgen van de coronacrisis voor sociaal werk in Amsterdam bijgehouden. Nieuws, regelingen, maar ook inspirerende verhalen en creatieve oplossingen.

Mondkapjes bij de Regenboog

De Regenboog heeft inloophuizen voor dak- en thuislozen en verslaafden. Daar werken medewerkers en vrijwilligers ook in deze tijd. Marit Postma, manager Programmalijn informele zorg, vertelt erover: ‘De anderhalve meter afstand is niet altijd makkelijk te hanteren, dat is af en toe heel ingewikkeld. Dan is het fijn als je materiaal hebt om jezelf en anderen te beschermen. Mondkapjes waren niet te krijgen. Dus zodoende zijn we een paar weken geleden PAM begonnen, Project Mondkapjes Amsterdam.

Partner uitgelicht: BMS Security

BMS Security

Sta open voor alles, er kan van alles gebeuren

'Overal waar bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf of van binnenuit nodig is, leveren we beveiligers om de veiligheid te waarborgen', zegt Bulent Dogan, eigenaar/directeur van BMS Security: 'We bieden sinds 2017 allround beveiligingsdiensten aan. Daarnaast zorgen wij ook voor een goede sfeer en sfeervolle werkomgeving door als gastheer of gastvrouw op te treden.

We leiden ook mensen op tot allround beveiliger en we bieden stageplekken aan. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Amsterdam voor de doelgroep en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen dan ook een baangarantie. Als dat niet bij ons is, dan bemiddelen we naar een andere werkplek.

We hebben nu 4 allround beveiligers die door onze eigen praktijkbegeleiders begeleid worden op de werkvloer. Daarnaast hebben we een facilitair medewerkster op het kantoor die administratieve en facilitaire ondersteuning geeft.

Doorstroomsessie

Doorstromen gaat door! Ook op onze website was er ineens een lege agenda. De meeste bijeenkomsten en trainingen zijn uitgesteld tot een nog onbekende datum. Maar het online virtueel vergaderen is al steeds meer het nieuwe normaal aan het worden en de Doorstroomsessie van 7 april ging virtueel door! Vijftien deelnemers ontmoetten elkaar via ZOOM. Dit beviel zo goed dat we hiermee doorgaan! Ook na het coronatijdperk.

Tijdens een Doorstroomsessie brengen werkgevers werkplekken en kandidaten in. Het gaat om werknemers van wie het contract afloopt of die toe zijn aan een nieuwe stap bij een opvolgende werkgever. Ondanks de coronacrisis waren er tijdens de afgelopen sessie voor alle vier ingebrachte kandidaten suggesties van werkplekken. We ontmoeten elkaar weer op de volgende digitale Doorstroomsessie op donderdag 7 mei. Geïnteresseerd om aan te haken?

Handig om te weten

Meer Amsterdammers naar sociaal werk

We maken onze ambitie waar; het is gelukt om te groeien in het aantal werknemers in sociaal werk. Uit de tussenrapportage Sociaal Werkkoepel Amsterdam blijkt dat er eind 2019 4.214 Amsterdammers aan de slag waren. Hiervan werkten er 1.201 met ondersteuning van instrumenten van de Participatiewet; loonkostensubsidie naar loonwaarde en/of jobcoaching. Ondanks alle verbeterpunten uit de landelijke evaluatie van de Participatiewet, een mooi resultaat van onze inzet op weg naar de ambitie van 4500 plekken in 2022. En we doen dat ook met steeds meer partners bij de Sociaal Werkkoepel Amsterdam. Heroverwegen doelstelling Halverwege dit jaar wil het College de doelstelling van 4500 arbeidsplaatsen voor de doelgroep in 2022 heroverwegen. Enerzijds is in de afgelopen periode gebleken dat de huidige arbeidsmarkt kansen biedt om meer Amsterdammers met een beperking naar betaald werk te begeleiden wat mogelijk tot een hogere ambitie kan leiden. Anderzijds is op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen van de Corona-crisis voor de arbeidsmarkt zullen zijn.

Sociaal inkopen en Sociale firma’s: juist nu

De gemeente onderneemt actie om de positie van sociale firma’s te versterken, dat was al in gang gezet, en is onverminderd actueel. Lees er hier meer over.

Zo is er nu een pagina op de website van de Sociaal Werkkoepel Amsterdam waar u kunt lezen hoe sociaal inkopen werkt, wat een sociale firma inhoudt en hoe u baat kunt hebben bij het gemeentelijke beleid.

We brengen ook de creativiteit en speciale activiteiten van sociale firma’s en anderen onder de aandacht, die de coronacrisis met inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking het hoofd bieden onder meer in het coronablog.

In deze tijden van coronamaatregelen heeft de Omslag de speciale acties van Amsterdamse sociale firma’s verzameld, zie hier een overzicht.

Verder is er een actie gestart #buysocialjuistnu die wij van harte aanbevelen. Juist nu!

Agenda

De geplande live events kunnen geen doorgang vinden. Vanuit de Sociaal Werkkoepel kijken we welke events ook prima - of soms nog beter zoals de doorstroomsessie, zie eerder in deze nieuwsbrief - online kunnen. We houden u op de hoogte.

Abonneren op de nieuwsbrief?